Legalizacja pobytu i pracy cudzoziemców

 

więcej

Friendly & Professional

więcej

Effective

więcej

Timeliness

Full-control of the process

więcej

Real Estate

Property Management

 

 

więcej

Nowości

04 01 2016 Nowy wzór wniosku pobyt czasowy

Nowy formularz wniosku wraz z załącznikami obowiązuje wszystkich cudzoziemców ubiegających się o udzielnie zezwolenia na pobyt czasowy od 1 stycznia 2016 r.

więcej

14 12 2015 Nowa ustawa o cudzoziemcach

Wejście w życie nowej Ustawy o cudzoziemcach dnia 01.05.2014 r. spowodowało na terenie Polski wzrost zainteresowania różnymi formami legalizacji pobytu.

więcej

10 12 2015 Legalizacja cudzoziemców w Polsce

Obywatele Ukrainy są najliczniejszą grupą wnioskodawców odnośnie legalizacji cudzoziemców w Polsce. 

więcej

18 09 2015 Nowa siedziba MUW

Karty i zaproszenia - Mazowiecki Urząd Wojewódzki już wkrótce przeprowadzi się do nowego budynku przy pl. Unii Lubelskiej.

więcej

25 08 2014 Od 1 maja nowe wnioski na zezwolenie na pracę

Od 1 maja br. obowiązują nowe wnioski zezwoleń na pracę.

 

więcej

ADRES DO KORESPONDENCJI:

Humana Relocation Sp. z o.o.
ul. Lubelska 12/14
03-802 Warszawa

DANE DO PRZELEWÓW:

KRS: 0000669603
NIP: 1132935366
REGON:366844800

Humana Relocation Sp. z o.o.
ul. Lubelska 12/14
03-802 Warszawa

Tel. +48 22 618 27 41


 

© Humana Relocation Sp z o.o.